De 3 pijlers van onze portefeuille

De portefeuille van Inclusio is geleidelijk aan gegroeid sinds de oprichting in 2014.

1300

Betaalbare huurwoningen

Nieuwe of gerenoveerde woongebouwen verhuurd aan sociale partners die ze op hun beurt onderverhuren, in het kader van hun sociaal beleid.

150

Toegankelijk wonen

Woongebouwen die verhuurd worden aan actoren die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van mensen met een beperking.

8

Sociale infrastructuur

Scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor daklozen en opvangcentra voor pleegkinderen.