Uitgesproken sociale ambities in de vastgoedsector

Inclusio, opgericht in 2011 en beursgenoteerd sinds 2020. Ontdek waarom we zo verschillend zijn van andere vastgoedvenootschappen en hoe we dit kunnen bereiken.

1. Bijdrage tot de maatschappij

Inclusio draagt bij tot het oplossen van twee zware maatschappelijke problemen:

  • Het recht op huisvesting
  • De sociale integratie van een aantal zwakke bevolkingsgroepen

2. Unieke oplossing

Dankzij zijn grootte en de inzet van zijn medewerkers, beschikt Inclusio over de nodige middelen en competitieve voordelen om zijn doelstellingen waar te maken.

De pijlers van Inclusio

De sociale ambities van Inclusio zijn terug te vinden in de 3 pijlers van de vennootschap: betaalbare huurwoningen, huisvesting voor mensen met een beperking en sociale infrastructuur.

1. Betaalbare huurwoningen

Nieuwe of gerenoveerde woongebouwen verhuurd aan sociale partners (woonmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s) die ze op hun beurt onderverhuren in het kader van hun sociaal beleid.

2. Huisvesting en opvang voor mensen met een beperking

Door te investeren in woongebouwen die verhuurd worden aan actoren die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van mensen met een beperking.

3. Sociale infrastructuur

Scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor daklozen en opvangcentra voor pleegkinderen.

Wat hebben onze bewoners te zeggen?

Onze mensen

De mensen die instaan voor de dagelijkse werking van Inclusio.

Management team

Lionel VAN RILLAER
Jean-Luc COLSON
Benoît DESUTTER

Administratie & boekhouding

Chris VANHOUDT
Yves FAILLE

Acquisitie management

Carine BORGHANS

Project management

Isabelle VAN ASBROECK
Benedetto CALCAGNO
Frédéric VINCKE

Vastgoed management

Bernard BERTRAND
Laura MELIAN
Arnaud SEUTIN
René STOCMAN

Sustainability management

Eglantine EECKHOUT

Inclusio is een Certified B Corporation en voldoet daarmee aan hoge sociale standaarden

Inclusio is erkend als B Corp door de internationale organisatie B Lab. De B Corps zijn een nieuw type bedrijven die, via hun bedrijfsvoering, actief meewerken aan het oplossen van sociale- en milieuproblemen. B Corp is een certificering die alle sociale- en milieuprestaties van een bedrijf meten.

Onze Bcorp score

Identiteit van de vennootschap

Enkele basisgegevens van Inclusio. Voor meer informatie kan je de statuten of publicaties raadplegen.

Stelsel
Naamloze Vennootschap (NV)
Adres
Herrmann-Debrouxlaan 40 – 1160 Brussel
RPR
Brussel
KBO
0840.020.295
Oprichting
06.10.2011 (Onder de naam ‘Bon Pasteur’)
Boekjaar
1 januari – 31 december