Impactvol investeren in sociaal vastgoed

Bij Inclusio draait het om meer dan alleen winst. Inclusio onderscheidt zich door zich te richten op sociaal vastgoed, met een focus op het creëren van een aanzienlijke positieve impact in de samenleving.

Een foto van nieuwbouw appartementen dat wordt gebruikt als omslagfoto bij het onderdeel investeerders bij Inclusio

Inclusio samengevat in cijfers

*Cijfers op 30 september 2023

€0,70

Dividend per aandeel 2022

€303 mln

Juiste waarde van de portefeuille

98,3%

Bezettingsgraad

217

Gebouwen in beheer

1314

Betaalbare huurwoningen

155

Woningen voor mensen met een beperking