Impactvol investeren in sociaal vastgoed

Bij Inclusio draait het om meer dan alleen winst. Inclusio onderscheidt zich door zich te richten op sociaal vastgoed, met een focus op het creëren van een aanzienlijke positieve impact in de samenleving.

Een foto van nieuwbouw appartementen dat wordt gebruikt als omslagfoto bij het onderdeel investeerders bij Inclusio

Inclusio samengevat in cijfers

*Cijfers op 31 december 2023

€0,70

Dividend per aandeel 2022: 0,70€
Dividend per aandeel 2023: 0,75€ (voorstel voor Algemene Vergadering Aandeelhouders)

€328 mln

Juiste waarde van de portefeuille

98,3%

Bezettingsgraad

218

Gebouwen in beheer

1314

Betaalbare huurwoningen

155

Woningen voor mensen met een beperking

Aandeelhouderschap

  • Aantal aandelen: 7.428.347
  • Aanwezigheid/afwezigheid van statutaire drempel: statutaire drempel voor meldingsplicht: 3% (artikel 8 van de statuten)
  • Aandeelhoudersstructuur gebaseerd op de meest recente transparantieverklaringen (samen met alle informatie in de genoemde verklaringen)

De contactpersoon voor transparantieverklaringen is Jean-Luc COLSON, de contactgegevens kan u hier raadplegen.

Belgische Staat - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
2.029.135
27,32%
SFPIM Real Estate SA
1.059.491
14,26%
Belfius Insurance SA
876.186
11,80%
Capline SA
93.458
1,26%
FMR LLC
292.861
3,94%
Fidelity Management & Research Company LLC
76.215
1,03%
FMR Investment Management (UK) Limited
216.326
2,91%
FIAM LLC
320
0,00%
SOLANT
289.319
3,89%
Andere aandelen
4.817.032
64,85%
Totaal
7.428.347
100,00%