De 3 pijlers van onze portefeuille

De portefeuille van Inclusio is geleidelijk aan gegroeid sinds de oprichting in 2014.

1314

Betaalbare huurwoningen

Nieuwe of gerenoveerde woongebouwen verhuurd aan sociale partners die ze op hun beurt onderverhuren, in het kader van hun sociaal beleid.

155

Toegankelijk wonen

Woonunits die verhuurd worden aan actoren die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van mensen met een beperking.

12

Sociale infrastructuur

Scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, opvangcentra voor daklozen en opvangcentra voor pleegkinderen.

Wat hebben bewoners over ons te zeggen?