Disclaimer

Algemeen

Uw toegang tot of gebruik van deze website wordt beschouwd als uw instemming met de voorwaarden hieronder uiteengezet (hierna “Voorwaarden” genoemd).

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op de Website (bv. teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, enz., hierna “Informatie” genoemd) wordt verstrekt zonder enige verklaring of garantie van Inclusio en/of haar contractanten. De informatie kan niet worden beschouwd als een advies of aanbod om te investeren in Inclusio of als juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.
Inclusio kan niet garanderen dat de toegang tot de Website te allen tijde beschikbaar zal zijn, of dat de Website of de server waarop het draait vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
Door het gebruik van de Website gaat u uitdrukkelijk akkoord de optimale werking en de beveiliging van deze website niet te verstoren door bijvoorbeeld het gebruik van virussen of andere geïnfecteerde bestanden.

Geen aansprakelijkheid

Inclusio is geenszins aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de Website of voor de onmogelijkheid om er toegang toe te hebben.

Bescherming van de intellectuele eigendom

Alle informatie op de Website is eigendom van Inclusio en/of haar contractanten en wordt beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten kunnen op geen enkele wijze overgedragen worden aan de personen die toegang hebben tot en gebruik maken van de Website. U gaat ermee akkoord de informatie niet te dupliceren, te communiceren, te verspreiden of te wijzigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inclusio.

Links

De Website kan links naar andere websites bevatten. Dit betekent niet dat Inclusio, rechtstreeks of onrechtstreeks, de gelinkte websites goedkeurt, zich ermee verenigt, ze sponsort, versterkt of er zich bij aansluit, tenzij expliciet anders vermeld. Wanneer u de Website betreedt, gaat u ermee akkoord dat Inclusio niet alle gelinkte websites heeft nagekeken en dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de off-site pagina’s of andere websites die aan de Website verbonden zijn. Doorklikken naar andere off-site pagina’s of websites is op eigen verantwoordelijkheid en risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel (België).