Een foto van nieuwbouw appartementen dat wordt gebruikt als omslagfoto bij het onderdeel Corporate Governance bij Inclusio
Corporate governance

Corporate governance charter

De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Meer informatie te vinden op deze website.

Corporate Governance Charter (NL)

Download het charter.

Corporate Governance Charter (FR)

Download het charter.

Het Corporate Governance Charter legt de bestuursrichtlijnen vast die binnen de vennootschap van kracht zijn. Dit charter is opgesteld door de raad van bestuur van Inclusio en is beschikbaar voor raadpleging via deze link. Bovendien wordt dit Charter aangevuld door zowel het risicobeheersreglement als het interne auditreglement, die er integraal deel van uitmaken.